ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ / DISTRICT OF TARGOVISHTE

 
 
 
 

Бяло с цветен герб в горния ляв ъгъл

ТЪРГОВИЩЕ /

TARGOVISHTE

 

1.06.2006 

 

Orafol:

синьо / blue: 92;

зелено / green: 61;

златно / gold: 91;

червено / red: 32

 
   

 

 
 

ТЪРГОВИЩЕ / TARGOVISHTE

 

25.04.2002

 

 
       
 

  АНТОНОВО / ANTONOVO

 

14.10.2002

 
       
 

ОМУРТАГ / OMURTAG

 

9:17

 
       
 

ОПАКА / OPAKA

 
       
 

ПОПОВО / POPOVO