ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА / DISTRICT OF STARA ZAGORA

 
 
 
 

СТАРА ЗАГОРА /

STARA ZAGORA

 

10.09.1996

 

Христо Танев / Hristo Tanev

 
   

 

 
 

(reverse)

 
   

 

 
 

ГУРКОВО /

GURKOVO

 
       
 

"Знамето на Община Гълъбово е зелено. В дясната страна (официалната) е поставена фигурата от малкия щит на герба. Около този знак са изведени 28 лъча, подредени в четири групи като всяка група образува отделен триъгълник, чийто връх е скрит зад кръга с основния символ. В лявата страна на знамето е поставена буквата А- първата буква от българската глаголическа азбука."

ГЪЛЪБОВО / GALABOVO

 

47:71

 

Христо Танев / Hristo Tanev

 
   

 

 
 

КАЗАНЛЪК / KAZANLAK

 

6.04.2004

 
       
 

НИКОЛАЕВО /

NIKOLAEVO

 

 
       
 

ОПАН / OPAN

 
       
 

ПАВЕЛ БАНЯ /

PAVEL BANYA

 
       
 

РАДНЕВО / RADNEVO

 

1999

 

Иван Димитров / Ivan Dimitrov

 
       
 

"Цветът на знамето е зелен. На дясната му страна в средата е изобразен грозд поставен върху кама, като в горния край на камата са разположени два лозови листа,а в долния край три стилизирани хълма .От четирите ъгли на знамето към центъра се изобразяват лъчи в сърмен цвят. На лявата страна на знамето са изобразени лъчи в сърмен цвят идващи от четирите му края, а в средата между лъчите е изписан надписа И поглед вечно устремен, напред към утрешния ден /П. К. Яворов/."

ЧИРПАН / CHIRPAN

 

9:17