ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ СОФИЯ - ГРАД / DISTRICT OF CITY OF SOFIA

 
 
 
 

СОФИЯ / SOFIA

 

29.07.1992