ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ ШУМЕН / DISTRICT OF SHUMEN

 
 
 
 

ШУМЕН / SHUMEN

 

20.06.1995

 

 3:5

 

Pantone:

зелено / green: 17-5936 ТС;

златно / gold: 457 U

 
   

 

 
 

"Цветът на знамето е  зелен... Гербът се извезва от златна сърма  или копринени конци в златен цвят."

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ /

VELIKI PRESLAV

 

9:17

 
       
 

ВЕНЕЦ / VENETZ

 
       
 

КАСПИЧАН /

KASPICHAN

 
       
 

СМЯДОВО / SMYADOVO