ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ РАЗГРАД / DISTRICT OF RAZGRAD

 
 
 
 

РАЗГРАД / RAZGRAD

 

9.10.1996

 

Велко и Владислав Велкови / Velko Velkov & Vladislav Velkov

 
   

 

 
 

Цветът на знамето е бял. В центъра е поставен герба на град Завет и под него симетрично е разположен надпис Община Завет.

ЗАВЕТ / ZAVET

 

9:17

 
       
 

ИСПЕРИХ / ISPERIH

 
   

 

 
 

КУБРАТ / KUBRAT

 

2000

 

3:5

 

Велко Велков / Velko Velkov

 
   

 

 
 

ЛОЗНИЦА / LOZNITZA

 

2.09.2004

 

3:5

 
       
 

САМУИЛ / SAMUIL