ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ / DISTRICT OF PLOVDIV

 
 
 
 

ПЛОВДИВ / PLOVDIV

29.08.1997

 

Ганчо Ганев / Gancho Ganev

 

 130:200 (64:72:64),

герб / coat of arms 73:140

 

Pantone:

синьо / blue: 319;

зелено / green: 357;

жълто / yellow: 143;

червено / red: 208;

тъмно синьо / dark blue: 286; светло зелено / light green: 344

 
   

 

 
 

ЖР Тракия /

Trakia Urban District

 

.05.2006 

 

Добри Мумджиев /

Dobri Mumdzhiev

 
       
 

"Знамето на Община Асеновград се състои от 2 части - златистожълта със синьо /ултрамарин светъл/ графично изображение на герба, синя/ултрамарин светъл/ със златисто - жълти звезди. Знамето има хоризонтален и вертикален вариант."

АСЕНОВГРАД / ASENOVGRAD

 

2006 

 
       
 

БРЕЗОВО / BREZOVO

 
       
 

  КАЛОЯНОВО / KALOYANOVO

 
       
 

 КАРЛОВО / KARLOVO

 

2001

 
       
 

град Калофер

(Община Карлово) /

Town of Kalofer

(Municipality of Karlovo)

 

21.09.2007

 

 
       
 

КРИЧИМ / KRICHIM

2006

9:17

 
       
 

КУКЛЕН / KUKLEN

2005

 

 
       
 

ЛЪКИ / LAKI

 
       
 

"Знамето се изработва от светлозелен копринен плат, символ на плодородието, в правоъгълна форма с размери 1.00 на 1.66 м. В центъра на знамето е изобразен знакът на Община Марица, над и под него със златно- жълти букви е изписано ОБЩИНА  МАРИЦА. На обратната страна на знамето са изобразени деветнадесет звезди в жълто, символизиращи деветнайсетте населени места на Община Марица. Знамето е обрамчено с тъмнозелен контур и златни ресни."

МАРИЦА / MARITZA

 

.03.2006

 

50:83

 
       
   

ПЕРУЩИЦА / PERUSHTITZA

2004

 
       
 

ПЪРВОМАЙ / PARVOMAY

 
       
 

РАКОВСКИ / RAKOVSKI

30.08.2011

Младен Шишков & Иван Бенин /

Mladen Shishkov & Ivan Benin

 

3:5

 
       
 

РОДОПИ / RODOPI

 
       
 

САДОВО / SADOVO

 

9:17

 
       
 

Jens Pattke, FOTW

СОПОТ / SOPOT

 

1.09.2004

 

Васил Василев /

Vasil Vasilev

 

 
       
 

СТАМБОЛИЙСКИ / STAMBOLIYSKI

 
       
 

СЪЕДИНЕНИЕ / SAEDINENIE

 

19.08.1998

 

Цило Нейчев и Никола Вичев /

Tzilo Neychev & Nikola Vichev

 
       
 

ХИСАР / HISAR

 

31.05.2005