ОБЩИНСКИ ЗНАМЕНА / MUNICIPAL FLAGS

 

ОБЛАСТ ХАСКОВО / DISTRICT OF HASKOVO

 
 
 
 

ХАСКОВО / HASKOVO

 
   

 

 
 

ДИМИТРОВГРАД / DIMITROVGRAD

 

17.09.2001

 

Христо Танев / Hristo Tanev

 
   

 

 
 

(reverse)

 
   

 

 
 

МАДЖАРОВО / MADZHAROVO

 

3:5

 

 
       
 

"Цветът на знамето е от едната страна бял с извезан в зелено герба на Свиленград, а от другата страна на зелен фон с извезани бели букви Община Свиленград."

СВИЛЕНГРАД / SVILENGRAD

 
       
 

"Цветът на лицевата страна на знамето е син, като цвета на знамето на Европейския съюз, а на гърба с изображение на Свети Николай Чудотворец и надпис : Свети Николай Чудотворец - покровител на града, на виолетов фон. В центъра на лицевата страна на знамето  е поставен гербът на гр. Симеоновград, обкръжен с надпис : Традиция и бъдеще."

СИМЕОНОВГРАД / SIMEONOVGRAD

9:17

 
       
 

СТАМБОЛОВО / STAMBOLOVO

 

3:5

 
       
 

ХАРМАНЛИ / HARMANLI