ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ / DISTRICT OF TARGOVISHTE

 
 

ТЪРГОВИЩЕ / TARGOVISHTE

 

 
  1.06.2006 25.04.2002 29.03.1971  

 

   

Стоян Конаклиев /

Stoyan Konakliev

 

 

       
         

АНТОНОВО / ANTONOVO

   

   
   

14.10.2002

   
         

 

       
         

 

 

ОМУРТАГ / OMURTAG

   

 

 

   

 

       
   

 Тодор Варджиев /

Todor Vardzhiev

   
         
         

 

 

ОПАКА / OPAKA

   
 

 

 

 

 

       

 

       

 

       
         

с. Горно Абланово (община Опака) / Village of Gorno Ablanovo (Municipality of Opaka)

   

   
   

.12.2006

   
         
         
         

 

 

ПОПОВО / POPOVO

   

 

4.05.1999 1998 1973 1936
 

Деян Йорданов /

Deyan Yordanov

неутвърден проект

Иван Б. Иванов /

proposal by

Ivan B. Ivanov

Николай А. Колев /

Nikolay A. Kolev

Рашо К. Макавеев /

Rasho K. Makaveev

         
         

с. Садина (община Попово) / Village of Sadina (Municipality of Popovo)

 

 

 

 

 

       
         
         
         

Литература / Bibliography

         

Аврамова, С. 2003. Символите на общинската власт: 1-14... - Търговищки новини, броеве: 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102.

Събев, П. 1998. Първият опит да бъде създаден герб на Попово е направен още през 1936 година. - Поповски вестник, 49/ 18.12.