ОБЛАСТ РАЗГРАД / DISTRICT OF RAZGRAD

 
 

 

 

РАЗГРАД / RAZGRAD

   

 

 
  13.12.1994 1983 1972  

 

Велко Велков и

Тодор Тодоров /

Velko Velkov & Todor Todorov

Георги Гергов / Georgi Gergov неофициален / unofficial  

 

       
         

с. Осенец (Община Разград) / Village of Osenets (Municipality of Razgrad)

 

 

 
 

2007

 

3.03.2007

 
         
         
         

 

 

ЗАВЕТ / ZAVET

   
 

 

 
         
 

Христо П. Дерменджиев /

Hristo P. Dermendzhiev

     

 

       
         

 

 

ИСПЕРИХ / ISPERIH

   

 

 

 

 

   

1982

 
     

Ангел Ангелов /

Angel Angelov

 
         
         

 

 

КУБРАТ / KUBRAT

   
 

 

 

 

2000

 

17.04.1995

 

 

Велко Велков / Velko Velkov

 

Христо Илиев / Hristo Iliev

 

 

       
         

 

 

ЛОЗНИЦА / LOZNITZA

   
   

   

 

 

17.06.1994

   
   

Велко Велков и

Тодор Тодоров /

Velko Velkov & Todor Todorov

   
         
         

 

 

САМУИЛ / SAMUIL

   
   

   

 

 

15.03.1996

   

 

 

Велко Велков / Velko Velkov

   
         
         

ЦАР КАЛОЯН (бивше ХЛЕБАРОВО) / TZAR KALOYAN (former HLEBAROVO)