Село Мирянци, община Пазарджик

Village of Miryantsi, Municipality of Pazardzhik

 

 

A7-26/ 2018.02.01

 

Блазон: чрез салтир на лазур и сребро, в главата спускащ се гълъб със златен нимб, в основата длани в молитвен жест, всичко в сребро.

 

 

Приет: 22.01.2018 от кмета на селото.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев, Стоян Антонов и Йован Йоновски.

 

A7-26/ 2018.02.01

 

Blazon: per saltire Azure and Argent, in chief a dove descending aureoled Or, in base two hands in prayer, all Argent.

 

 

Adopted: on 22.01.2018 by the Mayor of the village.

 

Heraldic Design: Aleksandar Aleksiev, Stoyan Antonov and Jovan Jonovski.

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Symbolism: