Красмир М. Димитров, фамилия Лавсови

Krasimir M. Dimitrov, Lavsov Family

 

 

F16-24/ 2017.12.25

 

Блазон: на лазур излитаща лястовица, носеща в човка ключ, всичко в злато;

Гребен: дъбово дърво в естествен цвят, разклонен седморно с по един жълъд в злато на всеки клон
.

 

Девиз: ДОМЪТ Е СИЛА

 

Приет: 07.01.2017, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Красимир Димитров и Антония Димитрова, консултиран от Стоян Антонов.

 

F16-24/ 2017.12.25

 

Blazon: Azure a martlet volant bendwise holding in the beak a key all Or.

Crest: a
n oak tree proper with seven branches each fructed once Or
.

 

Motto: ДОМЪТ Е СИЛА [domat e sila - in Bulgarian, the home is  force]

 

Assumed: 7 Jan 2017.

 

Heraldic Design: Krasimir Dimitrov and Antonia Dimitrova, consulted by Stoyan Antonov.

 

 

Художник: Антония Димитрова и Красимир Димитров

Artist: Antonia Dimitrova and Krasimir Dimitrov

 

Значение:

Symbolism: