Любомир Н. Кючуков

Lyubomir N. Kyuchukov

 

 

F15-23/ 2015.06.14

 

Блазон: на зелено армиларна сфера, на чело в червено разтворена книга и мастилница с перо, всичко в сребро;

Гребен: горница на сребърен дракон
.

 

Девиз: FORTITER IN RE, SAUVITER IN MODO

 

Приет: 30.05.2015, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев.

 

F15-23/ 2015.06.14

 

Blazon: Vert an armillary sphere on chief Gules an open book and an inkstand with two pots and a quill pen all in Argent;

Crest: a demi
dragon Argent
.

 

Motto: FORTITER IN RE, SAUVITER IN MODO

 

Assumed: 30 April 2015.

 

Heraldic Design: Alexander Alexiev.

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Symbolism: