Николай Е. Хаджидончев

Nikolay E. Hadzhidonchev

 

 

F14-22/ 2015.06.11

 

Блазон: разсечен зъберно на червено и синьо, сребърен меч със златна дръжка и златен кадуцей със сребърни криле, в главата два безанта;

Гребен: горница на лъв в злато, държащ в дясната си лапа сребърен меч със златна дръжка
.

 

Приет: 8.06.2015, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев.

 

F14-22/ 2015.06.11

 

Blazon: per pale embattled Gules and Azure a sword Argent hilt and pommel Or and caduceus Or winged Argent, in the chief two bezants;

Crest: a demi lion Or holding in its dexter paw a sword Argent hilt and pommel Or
.

 

Assumed: 8 June 2015.

 

Heraldic Design: Alexander Alexiev.

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

 

Меч: символизира честта, гордостта, дисциплината и означава военното образование на армигера 

Кадуцей: символизира херменевтичния подход и представя търговията; 

Безанти: символизират просперитета; 

Гребен: българската воинска служба;

Червено: борбеност, воински добродетели, чувство за дълг;

Лазурно: великодушие, вярност и безупречност; 

Златно: богатство на духа.

Symbolism:

 

Sword: symbolizes honour, pride, discipline and military education of the armiger;

Caduceus: symbolizes hermeneutic approach and represents trade;

Bezants: prosperity;

Crest: Bulgarian national service;

Gules: power, justice and military virtues;

Azure: generosity, faithfulness and flawlessness;

Or: wealth of spirit and mind.