Село Синитово, община Пазарджик

Village of Sinitovo, Municipality of Pazardzhik

 

 

A6-20/ 2015.05.21

 

Блазон: на златно елен в естествен цвят, стъпил върху тривърха зелена планина, в основата синя вълнообразна лента, окрайчена в сребро.

 

Девиз: ТРУД ВЯРА ПОСТОЯНСТВО.

 

Приет: 6.05.2015 от кмета на селото.

 

Хералдически проект: Александър Алексиев.

 

A6-20/ 2015.05.21

 

Blazon: Or a stag trippant proper on a triple mountain Vert, in base a bar wavy Azure fimbriated Argent.

 

Motto: ТРУД ВЯРА ПОСТОЯНСТВО

[trud, vyara, postoyanstvo].

 

Adopted: on 6.05.2015 by the Mayor of the village.

 

Heraldic Design: Aleksandar Aleksiev.

 

 

Художник: Елеонора Хаджиниколова

Artist: Eleonora Hadzhinikolova

 

Значение:

Symbolism: