Петър М. Гвоздев

Peter M. Gvozdev

 

 

F12-19/ 2014.03.15

 

Блазон: на сребро, пламъкообразна лазурна глава, над всичко стълб инверсно, обременен със сребърен меч със златна ръкохватка, в главата двойна роза в лазур и сребро със златни бодли и тичинки.

Гребен: десница в броня, държаща двойна роза в лазур и сребро със златни бодли и тичинки и лазурни листа.

Девиз: SENTIO QUIA ABSURDUM.

 

Приет: 5.03.2014, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Пламен Цветков; консултиран от Стоян Антонов.

 

F12-19/ 2014.03.15

 

Blazon: Argent a chief rayonny Azure overall a pale counterchanged charged with a sword Argent hilt and pommel Or, in chief a double rose Azure and Argent barbed and seeded Or.

Crest: a dexter arm in armour gauntleted proper and grasping double rose Azure and Argent barbed and seeded Or and leaved Azure.

Motto: SENTIO QUIA ABSURDUM.

 

Assumed: 5 March 2014.

 

Heraldic Design: Plamen Tsvetkov; consulted by Stoyan Antonov.

 

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Symbolism: