Стоян Х. Антонов

Stoyan H. Antonov

 

 

F11-18/ 2013.12.06

 

Блазон: разсечен на черно и златно, на обърнато сребърно острие догоре между два въстанали борещи се вълка инверсно, шест червени ивици.

Гребен: излизащ надясно двуглав въстанал вълк, имащ дясна златна и лява черна половини.

Намет: червено, подплатено със сребро.

Девиз: ПОСТОЯНСТВО.

 

Приет: 21.05.2013, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Тудор-Раду Тирон; по идея на Стоян Антонов

 

F11-18/ 2013.12.06

 

Blazon: per pale Sable and Or on a pile reversed throughout Argent between two wolves rampant combatant counterchanged six bars Gules.

Crest: an issuant double-headed wolf rampant to the dexter, having its dexter half Or and its sinister half Sable.

Mantling:Gules doubled Argent.

Motto: ПОСТОЯНСТВО [postoyanstvo].

 

Assumed: 21 May 2013.

 

Heraldic Design: Tudor-Radu Tiron; after the idea of Stoyan Antonov.

 

 

Художник: Тудор-Раду Тирон

Artist: Tudor-Radu Tiron

 

Значение:

Symbolism: