Село Злокучене, община Септември

Village of Zlokuchene, Municipality of Septemvri

 

 

A5-10/ 2012.11.16

 

Блазон: златно, лазурна назъбена основа, от която излиза изправено черно куче, оковано в червено, наляво.

 

 

Приет: на 7.06.2012 г. от кмета на селото.

 

Хералдически проект: Йован Йоновски,

по идея на Александър Алексиев

 

A5-10/ 2012.11.16

 

Blazon: Or, issuant from a base indented Azure a Talbot dog Sable facing sinister collared and chained Gules.

 

Adopted: on 7.06.2012 by the Mayor of the village.

 

Heraldic Design: Jovan Jonovski,

after the idea of Aleksandar Aleksiev

 

 

Художник: Елеонора Хаджиниколова

Artist: Eleonora Hadzhinikolova

 

Значение:

Гербът е „говорещ” като фигурите му представят преданието за възникването на селото и на неговото име.

Кучето, обърнато наляво, означава името на селото;

Назъбената палисада представя река Марица като разделител и обединител на селото;

Златното: богатство на духа и на добродетели;

Лазурното: великодушие, честност, вярност

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административната принадлежност.

Symbolism:

The Talbot facing sinister symbolizes the name of the village: Zlokuchene (Evil dog’s place), so these are canting arms. 

Serrated stockade represents Maritsa River as a dividing line and uniting line for the village in the past; 

Or represents the wealth of the spirit and virtue; 

Azure is generosity, honesty, faith.

Shape of the shield: repeats the first coat of arms of the city of Pazardzhik, the administrative centre of the district, where the village is situated.