Село Ковачево, община Септември

Village of Kovachevo, Municipality of Septemvri

 

 

A4-8/ 2011.06.08

 

Блазон: чрез обърната вила на червено, зелено и златно, 1. златен чук; 2. сребърен оризов стрък; 3. червена наковалня.

Девиз: Ковем своето бъдеще.

 

Приет: на 24.05.2011 г. от кмета на селото; на 26.07.2011 от Общинския съвет на Септември.

 

Хералдически проект: Йован Йоновски,

по идея на Александър Алексиев

 

A4-8/ 2011.06.08

 

Blazon: per pall reversed Gules, Vert and Or,  in the first  a hammer Or, in the second three-eared stalk of rice Argent, and in the third an anvil Gules.

Motto: Ковем своето бъдеще (Kovem svoeto badeshte - in Bulgarian: We Forge Our Future)

 

Adopted: on 24.05.2011 by the Mayor of the village; on 26.07.2011 by the Municipal Council of Septemvri.

 

Heraldic Design: Jovan Jonovski,

after the idea of Aleksandar Aleksiev

 

 

Художник: Елеонора Хаджиниколова

Artist: Eleonora Hadzhinikolova

 

Значение:

Чукът и наковалнята представят името на населеното място, идващо от древния ковашки занаят, и заедно с девиза символизират зависимостта на съдбата от човешките действия.

Оризът е символ на трудолюбието на жителите на Ковачево.

Златното и червеното изобразяват огъня и жарта на ковачите.

 Зеленото е символ на надеждата и хармонията, и цвят на Тракия.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административната принадлежност.

Symbolism:

The hammer and the anvil represent the name of the village and the craft of blacksmiths, which had given the name of the place, and together with the motto symbolize the role of the human activities for their destiny.

The rice is a symbol of the diligence of the Kovachevo people

Or and Gules are showing the fire and the embers of the blacksmiths             

Vert is  hope, the harmony, and it is colour of Thrace.

Shape of the shield: repeats the first coat of arms of the city of Pazardzhik, the administrative centre of the district, where the village is situated.