Христо Андреев

Hristo Andreev

 

 

F3-7/ 2011.06.08

 

Блазон: пресечен вълнообразно, горе горноразполовен дракон, долу салтир, инверсно.

Гребен: излизаща от бурлет в златно и черно черен дракон.

Девиз: Fortuna Audaces Juvat.

 

Приет: 21.01.2011, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Христо Андреев

 

F3-7/ 2011.06.08

 

Blazon: Per fess wavy Or and Sable, a demi-dragon, and a saltire countercharged.

Crest: issuing from a wreath of Or and Sable a dragon Sable.

Motto: Fortuna Audaces Juvat.

 

Assumed: on 21.01.2011.

 

Heraldic Design: Hristo Andreev

 

 

Художник: Христо Андреев

Artist: Hristo Andreev

 

Значение:

Драконът символизира доблест и защита, а салтирът (Андреевският кръст) - решителност, от една страна, а от друга, представя фамилното име. Цветовете в случая са: златото - уважение и добродетел; черното - устойчивост и страдание. Девизът се превежда: Съдбата предпочита смелите.

Symbolism: