Село Лозен, община Септември

Village of Lozen, Municipality of Septemvri

 

 

A3-6/ 2011.03.18

 

Блазон: на зелено шеврон между три лозови листа, всичко в злато.

 

Приет: на 9.06.2008 г.

 

Хералдически проект: Пламен Цветков

A3-6/ 2011.03.18

 

Blazon: Vert, chevron between three vine leafs all Or.

 

Adopted: on 9.06.2008.

 

Heraldic Design: Plamen Tzvetkov

 

Художник: Радослав Илиев

Artist: Radoslav Iliev

 

Значение:

Лозовите листа: символ на името на селото (говорещ герб); плодородието на землището и трудолюбието на жителите; християнските ценности.

Шевронът: графичен знак на името на селото чрез очертаната буква "Л" и връзката с Родопите, оформяйки планински връх.

Зеленото: надежда; обновяване; хармония с природата и в обществото.

Златното: богатство на духа и на добродетели; местоположението в Тракия.

Формата на щита повтаря първия герб на Пазарджик и означава административната принадлежност.

Symbolism:

Vine leafs: a symbol of the name of the village (a canting coat of arms), the fertile land and the diligence of the inhabitants, and also a symbol of Christian values.

Chevron: a graphic sign of the name of the village by outlined Cyrillic letter Л / L and the link to the Rhodopi Mountain, shaping up a mountain peak.

Vert:  hope, renovation, the harmony in nature and society.

Gold: symbolizes the wealth of the spirit, the moral, and as well as, the location of the village in the Thracian Plane.

Shape of shield: repeats the first coat of arms of the city of Pazardzhik, the administrative centre of the district, where the village is situated.