Янко Илиев

Yanko Iliev

 

 

F2-4/ 2010.12.22

 

Блазон: на червено, клещи, в основата чук, всичко в сребро.

Гребен: излизаща от бурлет в сребърно и червено ръка в броня държи счупен чук, всичко в сребро.

 

Приет: 2010, самовъзприет от армигера.

 

Хералдически проект: Янко Илиев

 

 

F2-4/ 2010.12.22

 

Blazon: Gules, pliers, a hammer in base, all Argent.

Crest: issuing from a wreath of Argent and Gules a cubit arm in armour, the hand holding a broken hammer, all Argent.

 

Assumed: 2010.

 

Heraldic Design: Yanko Iliev

 

 

 

Художник: Янко Илиев

Artist: Yanko Iliev

 

Значение:

Symbolism: